CFR – MARFA

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa, "CFR Marfa"-SA a fost infiintata la data de 1 Octombrie 1998, dupa reorganizarea prin diviziune a Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si avand statut de societate comerciala pe actiuni.
S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este o societate, persoana juridica romana, care desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public de marfa, avand ca obiect principal de activitate efectuarea transportului de marfuri in trafic intern si international. Astfel:

* utilizeaza infrastructura feroviara publica sau privata, pusa la dispozitie de catre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – S.A., in conditiile legii;
* este proprietarul patrimoniului, poseda autonomie in administrarea bunurilor sale si beneficiaza de rezultatele activitatii sale.

S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor care decide asupra politicii economice a societatii si asupra activitatii ei. Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului social de stat in Adunarea Generala a Actionarilor sunt in numar de cinci, dintre care unul este specialist din Ministerul Finantelor Publice, acestia fiind numiti si revocati prin ordin al minstrului transporturilor.

S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este administrata de 11 administratori care constituie Consiliul de Administratie, dintre care unul este specialist din Ministerul Finantelor Publice. Conducerea S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este asigurata de Directorul General care este si Presedintele Consiliului de Administratie. Pina la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.

Comments are closed.